قاب مک بوک پرو ۱۶ اینچ (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳) مدل iProtec

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان است.

قاب مک بوک پرو ۱۴ اینچ (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳) مدل iProtec

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان است.

قاب مک بوک ایر ۱۳.۶ اینچ (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳) مدل iProtec

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان است.

قاب مک بوک پرو ۱۳ اینچ (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳) مدل iProtec

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان است.